ฟรี

กิจกรรมน้อมรำลึกวันคลายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว